Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Катеринівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 26424387) був реорганізований і увійшов до складу Кам’янської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Катеринівка
Кам’янський район, Черкаська область

Рішення Катеринівської сільської ради

У К Р А Ї Н А

КАТЕРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ПРОЕКТ   РІШЕННЯ
           
Про місцеві податки і збори та інші платежі
на 2017 рік, розмір ставок яких, згідно чинного 
законодавства встановлюється органами 
місцевого самоврядування

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 7, 8, 10, 12, 14 розділу І, статтями 265-268 Розділу XII, статтями 291, 293-295, 300 Розділу ХIV Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями, сесія сільської ради
                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.    Встановити на території Катеринівської сільської ради  з 1 січня 2017 року місцеві податки і збори та затвердити Положення про розміри ставок, порядок обчислення та сплати місцевих податків і зборів згідно з додатками, які є невід’ємною частиною цього рішення:


1.1.    Податок на майно в складі: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плати за землю; транспортного податку (Додаток 1);
1.2.    Єдиний податок (Додаток 2);


2.    Встановити відповідно до вимог підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового Кодексу ставку акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Катеринівської сільської ради  ( Додаток 3)..

3.    Кошти, отримані від місцевих податків і зборів та акцизного податку, підлягають зарахуванню до бюджету  Катеринівської сільської ради  сільської ради.

4.    Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

5.    Рішення   сесії сільської ради від   29.01.2016 року № 4-1/VIІ “Про встановлення місцевих податків і зборів”  втратить  чинність з 1 січня 2017 року.

6 . Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну  комісію  сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та сільського господарства, землекористування і охорони навколишнього середовища.
 


Сільський   голова                                       Н.І.Борисенко                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1                                                                                   
        до рішення 
Катеринівської сесії  сільської ради 
«Про місцеві податки та збори на 2017рік»


П О Л О Ж Е Н Н Я
про податок  на майно

І. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Визначення понять 
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету. 
1.2. Об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.
      Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
     а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
     б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
     в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
     г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
     ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
     Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.
     Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.
     1.3. Об'єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
     а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
     б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
     в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
     г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
     ґ) будівлі промислові та склади;
     д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
     е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
     є) інші будівлі;
     2. Платники податку
     2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
     2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
     а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
     б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
     в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
     3. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
     3.1. Не є об'єктом оподаткування:
     а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
     б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
     в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
     г) гуртожитки;
     ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;
     д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
     е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
     є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
     ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
     з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
     4. База оподаткування
     4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
     4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
     4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
     5.Пільги із сплати податку
     5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
     а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
     б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
     в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
     Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
     5.2. Встановити пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
          Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
     об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
     об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
     6. Ставка податку
     6.1. Встановити ставки податку:
для об’єктів житлової нерухомості – не більше 3% відсотки розміру мінімальної заробітної плати, за 1 (один) квадратний метр бази оподаткування;
для об’єктів нежитлової нерухомості – не більше 0,5 % відсотки розміру мінімальної заробітної плати, за 1 (один) квадратний метр бази оподаткування.
7. Податковий період    
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
8. Порядок обчислення суми податку
8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до вимог підпункту 5.1. пункту 5, та з урахуванням пільг, визначених  підпунктом 5.2. пункту 5 даного Положення та відповідної ставки податку.
8.2. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
8.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
8.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
9. Порядок сплати податку
     9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
     Фізичні особи можуть сплачувати податок  через касу сільської ради за квитанцією про прийняття податків.
     10. Строки сплати податку
     10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
     а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
     б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

ІІ. Податок на землю

     1. Платниками податку є: 
     1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 
     1.2. землекористувачі. 
     2. Об'єктами оподаткування є: 
     2.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 
     2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.  
     3. Базою оподаткування є: 
     3.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня звітного (базового) року; 
     3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 
     4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) 
     4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі:
 - землі житлової та громадської  забудови – 0,03% від їх  нормативної грошової оцінки;
- для ведення особистого селянського господарства  та ведення товарного сільськогосподарського  виробництва – 1 % від їх  нормативної грошової оцінки;

    4.2. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні розташовані за межами населеного пункту (рілля) -  встановлюється у розмірі  4,5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Черкаській області. 
     4.3. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту-(пасовища)  встановлюється у розмірі  3 % відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Черкаській області. 

     5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 
     5.1. Від сплати податку звільняються: 
     5.1.1. інваліди першої і другої групи; 
     5.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
     5.1.3. пенсіонери (за віком); 
     5.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 
     5.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
     Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: 
     - для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари; 
     - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара; 
     - для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара; 
     - для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара; 
     - для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 
     5.2. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
     6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
     6.1. Від сплати податку звільняються юридичні особи, передбачені статтею 282 Податкового Кодексу України;
    6.2.  бюджетні установи  за зверненнями  до сільської ради.
     7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком 
     7.1. Не сплачується податок за: 
    7.1.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: 
     а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди; 
     б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі; 
     7.1.2. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень; 
     7.1.3. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.
     8. Податковий період для плати за землю 
     8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. 
     8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 
     9. Строк сплати плати за землю 
     9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. 
     У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році. 
     9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня. 
     9.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 
     9.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. 
     9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. 
     Фізичними особами земельний податок може сплачуватися через касу сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України. 
     9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 
     9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин). 
     9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 
    10. Орендна плата 
     10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. 
     10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 
     10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 
     10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. 
     10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
     10.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
     10.5.2. не може перевищувати 3 відсотків нормативної грошової оцінки.
- земельні ділянки  під господарськими будівлями та дворами -  3 відсотки нормативної грошової оцінки;
- земельні ділянки  для комерційної діяльності -  3 відсотки від нормативної грошової оцінки;
- земельні ділянки  незавершеного будівництва -  12 відсотків нормативної грошової оцінки.
     10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати. 
     10.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог плати за землю. 

 


Секретар                                           В.В.Лозова                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток № 2                                                                                   до рішення            сесії                       Катеринівсської сільської ради 
«Про місцеві податки та збори на 2017 рік»

П О Л О Ж Е Н Н Я
про єдиний податок
     1.Загальні положення.
     Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового Кодексу України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Кодексом, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
     Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
     1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
     2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
     - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
     - обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
     3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;
     4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
     2. Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи.
     2.1. Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
     Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.
     2.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу України.
     Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Черкаській області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу України.
     2.3. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
     3. Ставки єдиного податку.
     3.1.Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
    3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
     1) для першої групи платників єдиного податку - у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
     2) для другої групи платників єдиного податку - у розмірі 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
     3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється відповідно до пункту 293.3. статті 293 Податкового Кодексу України.
     3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):
     3.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,45;
     3.9.2. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,27;
     3.9.3. для земель водного фонду – 3%;
     3.9.4. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 3%.
     4. Податковий (звітний) період
    4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.
     Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
     5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку 
  5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
     У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.
     5.2. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
     5.3. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
     5.4. Платники єдиного податку четвертої групи:
     5.4.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України;
     5.5.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:
     у I кварталі - 10 відсотків; 
     у II кварталі - 10 відсотків; 
     у III кварталі - 50 відсотків;
     у IV кварталі - 30 відсотків;

 

Секретар ради                                             В.В.Лозова                                            
Додаток № 3                                                                                   до рішення            сесії                       Катеринівської сільської ради 
«Про місцеві податки та збори на 2017 рік»

П О Л О Ж Е Н Н Я
про акцизний податок

     1. Платники податку 
     1.1. Платниками податку є: 
     1.1.1. Особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.
1.1.2. Суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність";
     2. Об'єктами оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
     3. База оподаткування - вартість підакцизного товару (з податком на додану вартість), що реалізований відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України. 
     4. Підакцизні товари та ставки податку 
     4.1. До підакцизних товарів належать: 
     - спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 
     - тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 
     - нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне; 
     - автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; 
     4.2. Для підакцизних товарів, реалізованих


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua